Today I Learned

Plakken zonder opmaak

CMD + OPTION + SHIFT + V

Safari heeft wél een harde refresh

CMD + Option + R

jQuery’s $.post() is niet compatible met het FormData object

Vandaag heb ik geleerd dat het FormData object in javascript niet compatible is met jQuery’s $.post() ajax-functie.

Layers opschonen in Illustrator (voor SVG’s)

Voordat je gaat exporteren naar bijvoorbeeld SVG

Inputmode

Vandaag ontdekte ik dat je met het attribuut inputmode op een input-veld het juiste virtuele keyboard kan triggeren op onder andere smartphones en tablets.

Bijvoorbeeld: <input type="text" inputmode="tel">.

DOM elementen met een ID zijn beschikbaar in het window object

Vandaag heb ik geleerd dat je een DOM element met een ID met JavaScript ook rechtstreeks via het window object kan aanspreken.

Bijvoorbeeld wanneer je een DOM element met het ID mainNav hebt kan je die in JavaScript aanspreken met: window.mainNav.