Safari heeft wél een harde refresh

CMD + Option + R

Vandaag heb ik geleerd dat Apple’s browser Safari op macOS wél een optie voor een ‘harde’ refresh heeft.

Browsers cachen een tal van zaken van een website om er voor te zorgen dat bij een volgende bezoek de website sneller laadt. Zoals bijvoorbeeld fonts, css en afbeeldingen. Dit is fijn, want de pagina’s laden hierdoor sneller. Maar wanneer je aan het ontwikkelen bent wil je dit meestal niet, omdat je constant de laatste wijzigingen wilt kunnen zien.

De meeste browser hebben een zogeheten ‘harde’ refresh, waarmee wel altijd de nieuwste versie opgevraagd wordt en de cache van de browser niet wordt gebruikt. Op Windows in Internet Explorer en Edge of Google Chrome of Firefox is dit bijvoorbeeld de toetscombinatie CTRL + F5. Op macOS is dit in eigenlijk alle browsers CMD + SHIFT + R.

Één van de dingen die ik altijd super irritant vond aan Safari, was dat Safari geen optie voor een harde refresh had. Maar die is er dus blijkbaar wel, namelijk: CMD + OPTION (alt) + R.