DOM elementen met een ID zijn beschikbaar in het window object

Vandaag heb ik geleerd dat je een DOM element met een ID met JavaScript ook rechtstreeks via het window object kan aanspreken.

Bijvoorbeeld wanneer je een DOM element met het ID mainNav hebt kan je die in JavaScript aanspreken met: window.mainNav.